VISITA A VALÈNCIA D’UGO BIGGERI I PERU SASIA, DOS REFERENTS DE FIARE BANCA ETICA

El 29 d’octubre van visitar València Ugo Biggeri, President del Consell d’Administració de Banca Popolare, i Peru Sasia, Conseller de Banca Popolare i President de la Fundació FIARE.

La seua presència conjunta és la constatació del progrés del nostre plantejament de Banca Ètica: La confluència del projecte FIARE amb Banca Popolare en una cooperativa amb implantació a Italia i Espanya capaç d’oferir tots els serveis bancàris als seus clients amb l’objectiu de promocionar totes les activitats económiques de valor social positiu.

15_10_29_jornades_enclauPel matí van participar en les jornades “Més enllà dels diners” organitzades per Enclau amb motiu del seu XV aniversari. La seua conversa va girar sobre el llibre “El valor del dinero”, escrit per Ugo i traduit per Peru, que reflexiona sobre el funcionament de l’economia, aporta elements per comprendre realment el seu vertader sentit beneficiós per la gent i, a l’hora, revela les trampes de l’economia financera i especulativa.

El llibre, amb una intenció divulgativa molt marcada, és accesible a tota persona preocupada perque la seua activitat econòmica siga conscient i responsable,

A migdia es van entrevistar amb Joan Ribó, alcalde de València, per valorar les possibilitats de col·laboració mutua, obrir línies de finançament ètic per programes socials de la ciutat, generar dinàmiques de foment d’activitats econòmiques cooperatives i solidàries que potencien l’economia social i milloren la qualitat del treball de la gent implicada.

15_10_29_radio_4Ja per la vesprada, junt a Rosa Mª García i Esther Roig d’Enclau, van gravar un programa de “Sin fronteras” a Radio Nacional que podeu escoltar en: http://www.rtve.es/alacarta/audios/sin-fronteras/sin-fronteras-banca-etica-para-transformacion-social-aniversario-enclau/3346166/

Finalment van participar en un acte amb persones sòcies de FIARE BANCA ETICA d’Alacant, Castelló i València que van poder dialogar amb Ugo i Peru de la realitat de l’entitat al territori, dels propers objectius, de la importància de la participació de la base social que fa de FIARE una experiència única a tota Europa, de la possibilitat de canviar el món començant per les decisions individuals que s’ajunten en una idea compartida.

Des del GIT d’Alacant, Castelló i València estem molt agraïts per aquesta visita. Durant tot el dia vam intercanviar informacions, reflexions i suggeriments que ens animen a continuar la nostra tasca.

15_10_29_reunio_socies_2Gràcies també a totes les persones sòcies que van participar a les diverses activitats fent les seues aportacions. Entre totes continuarem atiant aquest somni que hem aconseguit fer realitat.

VISITA A VALENCIA DE UGO BIGGERI Y PERU SASIA, DOS REFERENTES DE FIARE BANCA ETICA

El 29 de octubre visitaron Valencia Ugo Biggeri, Presidente del Consejo de Administración de Banca Popolare, y Peru Sasia, Consejero de Banca Popolare y Presidente de la Fundación FIARE.

Su presencia conjunta es la constatación del progreso de nuestro planteamiento de Banca Ética: la confluencia del proyecto FIARE con Banca Popolare en una cooperativa con implantación en Italia y España capaz de ofrecer todos los servicios bancarias a sus clientes con el objetivo de promocionar actividades económic15_10_29_jornades_enclauas de valor social positivo.

Por la mañana participaron en las jornadas “Más allá del dinero” organizadas por Enclau con motivo de su XV aniversario. Su conversación giró sobre el libro “El valor del dinero”, escrito por Ugo y traducido por Peru, que reflexiona sobre el funcionamiento de la economía, aporta elementos para comprender realmente su verdadero sentido positivo y, al mismo tiempo, revela las trampas de la economía financiera y especulativa.

El libro, con una intención divulgativa muy marcada, es accesible a toda persona preocupada porque su actividad económica sea consciente y responsable,

A mediodía se entrevistaron con Joan Ribó, alcalde de Valencia, para valorar las posibilidades de colaboración mutua, abrir líneas de financiación ética para programas sociales de la ciudad, generar dinámicas de fomento de actividades económicas cooperativas y solidarias que potencian la economía social y mejoran la calidad del trabajo de la gente implicada.

15_10_29_radio_4Ya por la tarde, junto a Rosa Mª García y Esther Roig de Enclau, grabaron un programa de “Sin fronteras” en Radio Nacional. Lo podeis escuchar en: http://www.rtve.es/alacarta/audios/sin-fronteras/sin-fronteras-banca-etica-para-transformacion-social-aniversario-enclau/3346166/

Finalmente participaron en un acto con personas socias de FIARE BANCA ETICA de Alacant, Castellón y Valencia que pudieron dialogar con Ugo y Peru de la realidad de la entidad en el territorio, de los próximos objetivos, de la importancia de la participación de la base social que hace de FIARE una experiencia única en toda Europa, de la posibilidad de cambiar el mundo empezando por las decisiones individuales que se unen en una idea compartida.

Desde el GIT de Alicante, Castellón y Valencia estamos muy agradecidos por esta visita. Durante todo el día intercambiamos informaciones, reflexiones y sugerencias que nos animan a continuar nuestra labor.15_10_29_reunio_socies_2

Gracias también a todas las personas socias que participaron en las diversas actividades haciendo sus aportaciones. Entre todas continuaremos alentando este sueño que hemos conseguido hacer realidad.