Xarrada-col.loqui sobre FIARE-BANCA ÈTICA

fotocartel

Dimarts 3 de juny a les 19 h.

 

Salons parroquials Parròquia Sant Josep Obrer

c/ Pintor Oliet (junt estació trens). Castelló

 

Participarà Ramon Cardona, membre de la Junta de FIARE Xarxa Valenciana, y cordinador del Grup d’Intervenció Territorial del P.V.

logocartel

FIARE-XARXA VALENCIANA ELEGEIX EL GRUP LOCAL DE TREBALL (GIT)

El passat 29 d’abril es va celebrar l’assemblea de FIARE XARXA VALENCIANA (FXV) que va triar el Grup de Treball Local, històricament anomenat GIT, corresponent al territorio valencià.

El GIT ha quedat composat per dos entitats sòcies –ATTAC i ENCLAU- i per nou socis individuals: Evangelina Martínez Martínez, Sió Planas, Daniel Valera Sendra, Rafael Almoguera García, Jaime Latour Alcantud, Tomás José Ortiz Pérez, Joan Gandia Oltra, Josep Bort Bono i Ramon Cardona Pla que,a proposta de la Junta de FXV aprovada per l’Assemblea, serà el Coordinador.

El GIT té les funcions d’afavorir la participació de les persones sòcies, procurar el creixement de la base social, realitzar activitats d’informació i formació sobre finances ètiques, col·laborar amb les realitats locals que comparteixen valors semblants, donar l’opinió sobre les noves peticions d’associació, contribuir a la valoració socioambiental dels projectes a finançar, proposar i donar a conèixer les candidatures als órgans socials de la Banca, etc.

El GIT entra en relació amb les xarxes i la societat civil d’un determinat territori i, en aquest  àmbit, és el referent i interlocutor de la Cooperativa de Banca Ètica que estem creant en allò que fa referència a la dimensió sociocultural.

Amb l’elecció d’aquesta estructura avancem en la institucionalització de la participació i l’activitat sociocultural de FIARE.

La coordinación entre el GIT i la Junta de FXV permetrà avançar en la difussió i arrelament al nostre entorn d’aquest projecte engrescador en el moment en que ja es converteix en una realitat. Després de l’estiu FIARE obrirà la primera oficina física en Bilbao que, junt amb l’activació dels serveis per Internet i per caixers automàtics, permetrà oferir ja a totes les persones sòcies i clientes els serveis ordinaris que poden necessitar per l’operativa bancària quotidiana.

FIARE-XARXA VALENCIANA ELIGE EL GRUPO LOCAL DE TRABAJO (GIT)

El pasado 29 de abril se celebró la asamblea de FIARE-XARXA VALENCIANA (FXV) que eligió el Grupo de Trabajo Local, históricamente denominado GIT, correspondiente al territorio valenciano.
El GIT ha quedado compuesto por dos entidades socias -ATTAC y ENCLAU- y por nueve  socios individuales: Evangelina Martínez Martínez, Sió Planas, Daniel Valera Sendra, Rafael Almoguera García, Jaime Latour Alcantud, Tomás José Ortiz Pérez, Joan Gandia Oltra, Josep Bort Bono y Ramon Cardona Pla que, a propuesta de la Junta de FXV aprobada por la Asamblea, será el Coordinador .

El GIT tiene las funciones de favorecer la participación de las personas socias , procurar  el crecimiento de la base social, realizar actividades de información y formación sobre finanzas éticas, colaborar con las realidades locales que comparten valores similares, dar la opinión sobre las nuevas peticiones de asociación, contribuir a la valoración socio-ambiental de los proyectos a financiar, proponer y dar a conocer las candidaturas a los órganos sociales de la Banca, etc .

El GIT entra en relación con las redes y la sociedad civil de un determinado territorio y, en este ámbito, es el referente e interlocutor de la Cooperativa de Banca Ética que estamos creando en lo que se refiere a la dimensión socio-cultural .

Con la elección de esta estructura avanzamos en la institucionalización de la participación y la actividad sociocultural de FIARE .

La coordinación entre el GIT y la Junta de FXV permitirá avanzar en la difusión y arraigo ennuestro entorno de este proyecto estimulante en el momento en que ya se convierte en una realidad. Después del verano FIARE abrirá la primera oficina física en Bilbao que, junto con la activación de los servicios por Internet y por cajeros automáticos, permitirá ofrecer ya a todas las personas socias y clientes los servicios ordinarios que pueden necesitar para la operativa bancaria cotidiana.