Grup Internacional d’Experts confirma la viabilitat de la Taxa Tobin

Font: responsabilitat global i Fòrum Ubuntu.

Un grup d’experts provinents del món acadèmic1 i del sector financer2 han confirmat la viabilitat i l’oportunitat d’aplicar un impost a les transaccions financeres, per tal de generar els recursos necessaris per acomplir els compromisos contrets amb els països en desenvolupament. Els experts han elaborat un estudi detallat sobre la viabilitat d’aquest mecanisme, responent així a la sol·licitud d’un grup de 12 governs, que van encarregar el document el novembre de 2009. Aquests governs (Alemanya, el Regne Unit, Japó, França, Bèlgica, Noruega, Senegal, Brasil, Espanya, Corea, Àustria i Xile) formen part del Grup Pilot sobre Finançament Innovador per al Desenvolupament, comprès per 55 països i organitzacions internacionals i de la societat civil, entre les quals figura el Fòrum UBUNTU, d’ençà la seva incorporació el 2006.

A l’informe, publicat a la pàgina web del Grup Pilot (Report of the Committee of Experts to the Taskforce on International Financial Transactions and Development), els experts confirmen la viabilitat dels impostos a les transaccions financeres, a les quals la premsa sovint s’ha referit com a “Taxa Tobin”.

Els experts assenyalen les transaccions de divises entre bancs com el mercat financer on resultaria més senzill aplicar un impost per part dels estats, degut a les particularitats tècniques que aquest mercat té. Els experts afirmen que aquestes transaccions interbancàries internacionals de divises es processen mitjançant sistemes informàtics d’alta seguretat, i que aquests intercanvis entre bancs ja estan sotmesos a quotes aplicades sobre cada transacció, motiu pel qual recaptar aquest impost resultaria senzill. Actualment els bancs no estan subjectes a l’IVA ni a qualsevol forma de tributació sobre aquestes transaccions. Els experts calculen que la introducció d’un micro-impost de només el 0’005% sobre aquestes transaccions seria suficient per recaptar 33.000 milions de dòlars cada any. Els consumidors de l’economia real no es veurien afectats per l’impost, donat que els costos d’operar a escala individual en el mercat d’intercanvi de divises són de 100 a 1.000 cops superiors a l’impost proposat, i donat que les operacions que tenen per objecte el comerç de bens i serveis representen només el 3% de les operacions d’aquest mercat (la resta són operacions de caràcter especulatiu sobre tipus de canvi). Aquests 33.000 milions suposarien nous recursos, complementaris a l’Ajut Oficial al Desenvolupament, posats a disposició del compliment dels compromisos internacionals per ajudar els països en desenvolupament a combatre la fam, malalties, l’analfabetisme i altres mals relacionats amb la manca de desenvolupament, o el canvi climàtic.

El Fòrum UBUNTU, que des del 2002 treballa per promoure aquest mecanisme a nivell global, aplaudeix la publicació de l’informe. Elogiem que els experts hagin establert de manera clara quines són les passes que els governs haurien de seguir per assolir una implementació efectiva d’un impost a les transaccions financeres. Saludem i compartim la identificació de l’intercanvi de divises com al segment dels mercats financers sobre el qual caldria incidir en primer lloc, per tal d’assolir l’establiment d’un impost financer internacional general.
No obstant, cridem l’atenció sobre la necessitat que aquests nous fons siguin gestionats de manera democràtica i participativa, a través del sistema de Nacions Unides, i amb la participació clau de les seves agències i programes de més reconeguda solvència en la lluita contra la pobresa i l’exclusió.

Els impostos sobre les transaccions financeres estan presents en grans economies, com ara al Regne Unit, en forma d’impost sobre accions, o a Taiwan, amb el seu impost general a les transaccions de valors. Ha arribat el moment de què els governs parin d’encarregar nous informes, i comencin a implementar les recomanacions ja fetes en informes anteriors.

El Fòrum UBUNTU fa una crida als dirigents mundials, i en especial als europeus, per a què implementin un impost a les transaccions financeres el més aviat possible. Només així es podrà revertir l’estat de greu incompliment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, que posa de manifest el darrer Informe del Secretari General de Nacions Unides al respecte (publicat el mes de juny)3, i es podrà començar a avançar envers l’assoliment efectiu d’aquests compromisos el 2015.


  1. Universitats de Columbia, Kyoto i Lliure de Brussel·les, entre d’altres
  2. HSBC i JP Morgan, entre d’altres
  3. MDG Report 2010

TE CAMBIARÁ EL SISTEMA O LO CAMBIARÁS TÚ?

Os pasamos el link a una nuva campaña de sensibilización que ha lanzado SETEM, basada en estas suposiciones:

¿Qué habría pasado si Zapatero hubiera cumplido sus promesas de actuación sobre el sector bancario a la hora de asumir la Presidencia de la UE?

¿Cuál hubiera sido la reacción internacional si se hubieran escuchado las demandas de la ciudadanía ante la actual crisis?

Para que la sociedad comprenda lo que habría pasado y los beneficios que un nuevo modelo bancario tendría  para los países empobrecidos del planeta o del Sur y para el medio ambiente, SETEM ha instalado una nueva y divertida aplicación interactiva en la Web de su campaña “Error104, error en el sistema” (http://www.finanzashoy.com), denunciando con constructivo sentido de humor los incumplimientos de Zapatero y del G20, así como la falta de motivación real para llevar a cabo los urgentes y necesarios cambios que desde SETEM y otras ONG se le solicitan. 

 Además de la aplicación interactiva que hoy se presenta, en la web http://www.error104.com/ se puede ver un video/spot, una presentación interactiva titulada “Flípalo”, un acceso a la impresionante Web www.lossecretosdelosbancos.org y un video juego on-line crítico titulado “BankMan” (Comecocos).

BANCA…ÉTICA? ¿CÓMO DICE?

Artículo de Josep Lozano de ESADE Centro de Estudios Persona, Empresa y Sociedad, sobre el primer Congreso Internacional de Banca Ética en Cataluña.

” Algo por el estilo debieron pensar muchas personas al saber que el pasado fin de semana se celebró en Barcelona el primer Congreso Internacional de Banca Ética en Cataluña. ¿Banca ética? ¿No será una contradicción en los términos como, por ejemplo, viento sólido o plomo flotante? El dinero es algo demasiado sagrado (o demasiado desalmado) como para mezclarlo con la ética.
Quizá sonará raro. Pero se trata de unos planteamientos sólidamente arraigados en los países anglosajones y en otros países europeos. Cuando hablamos de banca ética nos referimos a una constelación de iniciativas que, básicamente, responden a dos tipos de planteamientos. Por una parte lo que también podemos denominar banca social y, por otra, los fondos de inversión socialmente responsables (formulaciones que prefiero, para evitar el riesgo de apropiación excluyente del término “ético”).

Al hablar de banca social nos referimos a una orientación global de la actividad bancaria, que opta por financiar proyectos sociales y comunitarios que a menudo son vistos con recelo por las entidades financieras convencionales. También se incluyen las diversas experiencias de microcréditos, que permiten apoyar proyectos de personas en situación de exclusión social, que les facilitan su reincorporación al mercado de trabajo. Cabe resaltar una vez más que estamos hablando de una actividad financiera, no de donativos. Simplemente, en estos casos la decisión para la concesión de créditos integra el criterio de viabilidad económica del proyecto con el de su contenido social. Normalmente esta actividad bancaria contribuye también a la generación de capital social, en la medida que los proyectos se insertan en redes sociales de apoyo que posibilitan su realización. Se trata, como comentó el director general de una caja, de conseguir una “eficiencia solidaria”. 

En cambio, cuando nos referimos a inversiones socialmente responsables, estamos hablando de inversiones cuya selección se realiza, a la vez, con criterios de rentabilidad y de responsabilidad social. No estamos hablando de una orientación de una entidad o de una actividad bancarias sino de un conjunto de productos financieros. Estos productos aparecen en el momento en que los inversores se preguntan a dónde va a parar su dinero o cuando manifiestan su deseo de que no se invierta en determinado tipo de empresas. Estos inversores no renuncian a la rentabilidad, sino a la rentabilidad a cualquier precio. Es necesario añadir que, por término medio, estos fondos éticos o socialmente responsables suelen tener rentabilidades iguales o por encima de los fondos convencionales, y en algunos países han experimentado un gran crecimiento los últimos años. El mensaje de fondo es claro: si es verdad que no “todo vale”, esto también se puede traducir en términos económico-financieros. Lo que caracteriza a estos fondos de inversión es que realizan una preselección de su cartera, según los criterios que cada fondo se da a sí mismo en sintonía con las preferencias de sus partícipes. Así se suele hablar de criterios negativos o excluyentes y de criterios valorativos. Los primeros suponen la exclusión de aquellas empresas que los incumplen, sea por el sector al que pertenecen, por su falta de respeto a los derechos humanos, por el impacto medioambiental perjudicial de sus actividades, etc. Los criterios valorativos suponen dar preferencia a aquellas empresas que han tenido en cuenta el impacto social o medioambiental de su actividad. Una vez hecha la preselección a través de una evaluación independiente, el gestor se guía por criterios de rentabilidad y de acuerdo con la ortodoxia financiera. 

Más allá del debate terminológico o de la valoración de la diversidad de iniciativas que cobija, cuando hablamos de banca ética lo que hacemos es poner de manifiesto una tendencia que no ha dejado de crecer en los últimos años, y que se puede resumir en dos preguntas. Una de ellas nos afecta como consumidores: ¿a qué tipo de empresas –en este caso: a qué tipo de entidades financieras- estamos dispuestos dar nuestro apoyo y nuestro reconocimiento como clientes? No se trata de renunciar a la exigencia de calidad en el servicio sino de integrar otros criterios: si no todas las empresas actúan de la misma manera, el consumidor puede discriminar entre empresas cuando toma sus decisiones en el mercado. La otra pregunta afecta a la opinión pública: ¿a qué calificamos como una “buena” empresa? ¿Únicamente a la que exhibe unos resultados económicos o a la que los vincula a un determinado modelo de gestión y de actuación? Lo reflejó muy gráficamente el responsable de una entidad financiera europea: “lo que tengo muy claro es que, en un futuro no muy lejano, para valorar una empresa necesitaré algo más que analistas financieros”. Lo que, por cierto, plantea un reto para la gestión del conocimiento y de la información, en el que se está trabajando intensamente: ¿cómo sabemos si estamos ante una buena empresa?; ¿qué necesitamos saber para saberlo?; ¿cómo transformamos este saber en instrumentos de gestión?  

FIARE participa en Mercado Social de Aragón

PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL PROCESO PARTICIPATIVO DEL MERCADO SOCIAL EN ARAGÓN

09/07/2010. La Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS Aragón) en colaboración con la Dirección General de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón, el INAEM y el Ayuntamiento de Zaragoza esta impulsando la creación de un Mercado Social desde procesos participativos, de modo que se impliquen en el mismo desde el principio, el mayor número posible de entidades y personas que apuestan por la economía solidaria y social y el consumo responsable en nuestro territorio, aportando propuestas concretas para su puesta en marcha.

Por Mercado Social entendemos una red de producción, distribución y consumo de bienes y servicios y aprendizaje común que funcione con criterios éticos, democráticos, ecológicos y solidarios, constituida tanto por empresas y entidades sociales y solidarias como por consumidores/as conscientes individuales y colectivos.
El pasado 8 de Junio en el marco de las VX Jornadas de Economía Alternativa y Solidaria: “Mercado Social… Cooperar para transformar” organizadas por REAS Aragón,  se presentó públicamente el Mercado Social en Aragón en el que ya participan 44 entidades de la economía social y solidaria de nuestro territorio.
La presentación pública del Mercado Social en Aragón: “Herramientas y desafíos para su puesta en marcha”, tuvo lugar en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza a cargo de la Red de Economía Alternativa y Solidaria (Susana Ortega y Rosa de la Nava de Aragón y Raúl Contreras de Valencia)
En la jornada a la que asistieron más de un centenar de personas se contaron los os pasos que hemos ido avanzando en la construcción del Mercado Social,  los retos de futuro y una de las primeras herramientas para su puesta en marcha: un portal Web de consumo responsable.

El 1 de Junio de 2010 en un taller participativo se aprobó el Documento de Criterios y Compromisos que deben adquirir las Entidades del Mercado Social en Aragón, que ya ha sido firmado por las siguientes entidades:
•    2+DOS DISEÑO GRAFICO
•    2AVÍA ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO SOCIEDAD COOPERATIVA
•    AGENCIA MEDIOAMBIENTAL IBON (AMAI)
•    ARAGONESA DE PACKANGING. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ARAPACK
•    ARC´S COOPERATIVA. SERVICIOS INTEGRALES DE SEGUROS
•    ASOCIACIÓN  FINANCIACIÓN SOLIDARIA
•    BANCA ÉTICA FIARE.
•    BASE DIGITAL
•    CESERPI. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
•    CONSOLIDA OLIVER. S.L.U. FUNDACIÓN ADUNARE.
•    COOP57 ARAGÓN. SERVICIOS FINANCIEROS ÉTICOS Y SOLIDARIOS
•    DEL CAMPO A CASA
•    EL ESQUEJE SOCIEDAD COOPERATIVA. BAR VEGETARIANO BIROSTA
•    EMBALAJE Y FABRICACIÓN TÉCNICA EN MADERA. EMFATEC. EMPRESA DE INSERCIÓN
•    FUNDACIÓN ADUNARE (CENTRO DE TIEMPO LIBRE “EL CUCO”, CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE ZARDACHO-OLIVER, CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS CODEF, CENTRO COMUNITARIO DE OLIVER, CENTRO DE DÍA DE TORRERO, EMPRESA DE INSERCIÓN MAS MANOS, CENTROS SOCIOLABORALES: LA ALMOZARA, DELICIAS, LA JOTA, LAS FUENTES, OLIVER, SAN JOSÉ, TORRERO, VALDEFIERRO).
•    GERMINAL ,SSL
•    GIRASOLAR SOCIEDAD COOPERATIVA
•    GRUPO LA VELOZ,  SOCIEDAD COOPERATIVA (MENSAJERÍA LA VELOZ, NABATA ASESORÍA Y RECICLETA)
•    INICIATIVA DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, SL (IDEMA)
•    INNOVACIÓN EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ANOBIUM.
•    INNOVACIÓN EN TRANSPORTES Y MOVIMIENTOS. (MTI EMPRESA DE INSERCIÓN).
•    KAIROS COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL
•    LA CICLERÍA. ACTIVIDADES Y RECURSOS PARA LA BICI
•    MALLATA SOCIEDAD COOPERATIVA
•    MANIPULADOS Y SERVICIOS PICARRAL (MAPISER, EMPRESA DE INSERCIÓN)
•    NEXOS COMPRA RESPONSABLE
•    MUNDO IMAGINADO, SOCIEDAD COOPERATIVA
•    RIETVELL, S.A.
•    SERVICIOS PARQUE DELICIAS. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO.  FUNDACIÓN ADUNARE.
•    SIMBIOSIS, SSL
•    TIEBEL SOCIEDAD COOPERATIVA
Antecedentes del proceso participativo de creación del Mercado Social en Aragón:
Con la colaboración y financiación de la Dirección General de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón, REAS Aragón ejecutó en el año 2009 un estudio de entidades de economía solidaria y social que conforman la oferta de un Mercado Social en Aragón, con el objetivo principal de realizar un primer diagnóstico que nos muestre la situación actual de algunas entidades de la economía solidaria y social de Aragón y su disponibilidad para participar en la creación de un Mercado Social en nuestro territorio.

Las conclusiones de este estudio (en el que participaron 33 entidades sociales, personas individuales y redes sociales que están apostando por el impulso de la economía solidaria y social y el trabajo en red para el fomento de la agricultura ecológica, el comercio justo, las empresas de inserción y los circuitos cortos de comercialización); se presentaron el 9 de septiembre de 2.009 en el primer taller participativo para la construcción de un Mercado Social en Aragón.

En el taller además de presentar las principales conclusiones del estudio, se debatieron las líneas de actuación detectadas en el mismo y en las que es necesario seguir trabajando en paralelo para la construcción del Mercado Social.

•    Seguir sumando entidades y recoger la opinión y participación de los consumidores y consumidoras.
•    Estudiar y asentar los criterios que deben cumplir las entidades que formen parte del Mercado Social y como evaluarlos.
•    Estudiar y fijar los compromisos que deben asumir las entidades y consumidores/as que participen en el Mercado Social.
•    Estudiar y asentar la forma de organización y estructura del Mercado Social
•    Ponerlo en práctica: Visibilizar, establecer y poner en marcha diferentes instrumentos-herramientas: Página Web, Marca unificada, etc.

Teniendo en cuenta estas líneas de acción, REAS Aragón sigue dinamizando de manera participativa este proceso de creación de un mercado social en nuestro territorio, a través de varios grupos formados por todas las entidades sociales y solidarias que han participado en el estudio y otras que se quieran incorporar al proceso.

¿ QUÉ HACER ENTONCES CON TU DINERO?

En el blog de ECOBÚ han publicado este interesante post en el que se habla de economía solidaria, junto con una entrevista a Carlos Rey de REAS.

” Y viendo que es lo que hacen los bancos con tu dinero… ¿que hacer con tus ahorros?

Lo primero es tomar conciencia de la realidad y acceder a otras formas de economía. No todos buscamos la rentabilidad a cualquier precio y en este artículo te dejo distintas opciones para ver el dinero de una forma más amable y humana.

Carlos Rey de REAS estuvo este año en el encuentro de Ruesta en Semana Santa en el que también estuve. Carlos habló de economía solidaria de esta manera:

Se denomina Economía Solidaria al sistema socioeconómico, cultural y ambiental desarrollado de forma individual o colectiva a través de prácticas solidarias, participativas, humanistas y sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como fin de la economía.

Se reconocen en este espacio todas aquellas iniciativas asociativas, empresariales, económicas y financieras comprometidas con los siguientes principios:

1. Igualdad. Promover la igualdad en las relaciones y satisfacer de manera equilibrada los intereses de todas las personas protagonistas en las actividades de la empresa o de la organización.

2. Empleo. Crear empleo estable, favoreciendo especialmente el acceso de personas en situación o riesgo de exclusión social, asegurando a cada persona condiciones de trabajo y una remuneración digna, estimulando su desarrollo personal y la asunción de responsabilidades.

3. Medio ambiente. Favorecer acciones, productos y métodos de producción respetuosos con el medio ambiente.

4. Cooperación. Favorecer la cooperación en lugar de la competencia dentro y fuera de la organización.

5. Sin carácter lucrativo. Las iniciativas solidarias tienen como fin principal la promoción humana y social, por lo que son de carácter esencialmente no lucrativas. Los beneficios revertirán a la sociedad mediante el apoyo a proyectos sociales, a nuevas iniciativas solidarias o a programas de cooperación al desarrollo, entre otros.

6. Compromiso con el entorno. Las iniciativas solidarias estarán comprometidas con el entorno social en el que se desarrollan, lo que exige la cooperación con otras organizaciones así como la participación en redes, como camino para que experiencias solidarias concretas puedan generar un modelo socioeconómico alternativo.

Parece una utopía ¿verdad?, pero ya es una realidad. Puedes invertir tu dinero en Banca ética y empresas solidarias.

A diferencia de las entidades bancarias existentes, la Banca Ética es una propuesta de intermediación financiera que persigue la transformación social, por lo que sus labores de captación de capital, inversión y préstamo se realizan desde una filosofía integral y unos fines éticos al servicio de la justicia. Desde esta perspectiva, sus objetivos son:

• Financiar actividades económicas que comporten un impacto social positivo y transformador. Es decir, apoyar empresas, actividades y proyectos sociales, ecológicos, culturales y solidarios, favoreciendo el desarrollo humano tanto en las sociedades del Norte como del Sur, poniendo el dinero a disposición de las personas excluidas y de las organizaciones que trabajan con ellas.

• Ofrecer instrumentos de ahorro y de inversión responsables. Se trata de poner a disposición de la ciudadanía la posibilidad de apoyar con sus ahorros ese tipo de actividades, decidiendo responsablemente el uso que de éstos hace la entidad financiera y excluyendo cualquier inversión en actividades o empresas que colaboren con el mantenimiento de la injusticia y el deterioro de nuestro mundo (tráfico de armas, explotación laboral, destrucción del medio ambiente…).

Un ejemplo es Triodos Bank, un banco especializado en financiar, únicamente, iniciativas, empresas e instituciones que trabajan en los sectores social, medioambiental y cultural.

Desde su fundación hace 30 años, Triodos Bank ha financiado miles de proyectos para la sociedad y el planeta en todo el mundo. Entre sus clientes figuran organizaciones, empresas e instituciones de referencia dentro del ámbito de cooperación al desarrollo, el apoyo a grupos en riesgo de exclusión social, el comercio justo, la integración y el cuidado de los más débiles, las energías renovables, la agricultura ecológica, la bioconstrucción, el turismo sostenible, la educación, el arte, etc.

Otro ejemplo el proyecto FIARE nace para construir una herramienta de intermediación financiera que permita dirigir el ahorro de personas, familias y organizaciones hacia proyectos que suponen una transformación de nuestra sociedad.

Fiare pretende rescatar el valor social del dinero y la actividad económica, poniéndolos al servicio de un mundo más justo, humano y sostenible.

En el campo de los medios financieros, también cabe destacar la implantación y desarrollo de diversas fórmulas alternativas que vienen ensayándose en los últimos años, como el diseño de Monedas Complementarias (también llamadas Sociales o Locales) o la promoción de actividades de intercambio no monetarizadas como el Trueque, los Bancos del Tiempo o las iniciativas de Intercambio de Saberes. Así mismo, y en lo que se refiere a los mercados financieros, se va extendiendo la Consultoría Ética de la mano de entidades especializadas en obtener la información necesaria para clasificar a las empresas y actividades económicas en función de diferentes criterios sociales, de cara a promocionar la inversión ética y el uso responsable del ahorro.

Artículo completo.

ARTÍCULO SOBRE FIARE EN ECLESALIA INFORMATIVO

En Fiare tanto a nivel estatal como a nivel territorial hay una presencia significativa de entidades de carácter religioso.

En este post reproducimos un artículo sobre FIARE publicado en ECLESALIA INFORMATIVO:

FIARE BANCA ÉTICA

Tomando el control de nuestro dinero

ALBERTO PUYO y TOÑO MARTÍNEZ, tonnomartinez@gmail.com

MADRID.

ECLESALIA, 09/07/10.-  Nos gustaría empezar este artículo con un grito de alegría no exento de cierto amargor, ¡teníamos razón!

El sistema financiero existente hasta la fecha basado solamente en parámetros de crecimiento de balances, rentabilidad económica y beneficios exponenciales, no era coherente con la propia esencia de las personas, ni con un entorno de ciudadanos en el que nuestros actos tienen repercusiones sobre muchas otras personas cerca (y cada vez más lejos gracias a la globalización).

Al final el sistema económico-financiero ha hecho aguas. Ahora estamos intentando solucionarlo con parches temporales (inyecciones de dinero en bancos, inversión públicas, subsidios incontrolados) con la esperanza que todo vuelva a su cauce poco a poco, confiando de nuevo sólo en la lógica del mercado. Pero la solución no puede estar en la misma causa del problema; hay algo que chirría fuerte en este razonamiento.

Esto nos debería llevar a volver a tomar el control sobre nuestras decisiones financieras, ser responsables no solo en nuestro consumo de productos tangibles: comercio justo y consumo ecológico, sino también en nuestro consumo de productos financieros. Solo de esta forma, tomando el control de nuestras decisiones, tomaremos el control de la economía y podremos encontrar un sistema económico nuevo que soslaye los inconvenientes del capitalismo de libre mercado.

Este razonamiento se sustenta no solo desde un punto de vista racional y de propuesta ideológica, sino también desde un punto de vista moral. Desde una moral cristiana en el que el mensaje de la justicia social impregna el Evangelio (“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados”), debemos plantearnos cómo conseguir esa transformación para alcanzar la justicia social. Insistamos, no solo es una necesidad racional producto del desenlace de esta crisis, también es una necesidad moral que deberíamos asumir los cristianos, ahora más que nunca.

Si buscamos la construcción del Reino en este mundo hay que empezar por aquellas cosas que están a nuestro alcance, qué consumimos, a quién apoyamos y dónde invertimos nuestro dinero.

Sería pretencioso pretender tener la solución para esta crisis desde esta tribuna. Lo que si podemos afirmar es que conocemos, y ya existen, algunos instrumentos para salir del círculo del consumismo en el que estábamos y aplicar una visión cristiana y coherente con la construcción del Reino que los cristianos perseguimos. Tomemos las riendas de nuestras finanzas. Construyamos un mundo más justo también con nuestro dinero.

Se trata, en definitiva, poner en sintonía nuestro dinero y nuestro corazón y aplicar al uso del dinero los criterios que aplicamos a otras cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana. En nuestro quehacer diario intentamos construir una sociedad más justa junto con las personas de nuestro alrededor, y nos implicamos en organizaciones e iniciativas que ya funcionan, o las creamos si es necesario. ¿Por qué entonces no nos vamos a plantear que el dinero que ahorramos o que depositamos en entidades financieras se utilice para apoyar estas iniciativas y organizaciones? Y, si no existe esa alternativa, intentemos crearla.

Una alternativa hoy en día son las Entidades Financieras Éticas. Bancos que cumpliendo con todos los requisitos legales y de solvencia, al igual que los demás bancos y cajas de ahorros, tienen como base de su funcionamiento un uso ético y responsable del dinero que sus clientes.

De esta forma se cumple el doble objetivo de: 1) dar una alternativa a aquellos ahorradores o simplemente clientes de entidades financieras que queremos que nuestro dinero sea utilizado para financiar empresas y actividades que promuevan la justicia social o el necesario desarrollo de los países del Sur, y que sean respetuosas con el medio ambiente; y 2) financiar exclusivamente actividades que generen un valor social para nuestro entorno, ya sea desde la mejora del medio ambiente, un comercio más justo o la mejora de las condiciones de los más necesitados cerca de nosotros o en países lejanos.

Es la vuelta a la esencia de la Banca, recoger el dinero de los ahorradores, remunerarlo, y prestar ese dinero con un diferencial de interés que genere una liquidez suficiente para mantener la actividad. Tan sencillo… ¡y a veces lo complican tanto!

Desde FIARE Banca Ética se cumplen estas premisas aportando una alternativa seria para aquellas familias y entidades que quieren conocer dónde depositan su dinero, a qué actividades se va a prestar y que sólo van a ser actividades que buscan avanzar en la transformación social. Toda decisión de financiación pasa el doble control de una comisión de riesgos (control económico-financiero) y una comisión de evaluación ético-social (control ético). Además, todas las financiaciones aprobadas se publican en las memorias y en la página de web, como uno de los elementos de transparencia de la entidad.

FIARE Banca Ética incorpora además algunos elementos que completan la opción de toma de control por parte de las personas de sus decisiones financieras: el trabajo en red y la organización democrática. FIARE Banca Ética está promovida actualmente por más de 300 entidades sociales de casi toda España, entidades que están trabajando día a día por construir alternativas sociales, tejiendo redes densas. Son estas entidades, junto a muchas personas, quienes están participando como socios del proyecto FIARE Banca Ética (ya somos más de 1.000 personas y entidades las que han aportado capital social, y esperamos crecer bastante más). Esto aporta un valor añadido, al ser los propios actores los que toman las decisiones sobre cómo quieren construir y organizar esta entidad, tomando las decisiones democráticamente con la participación de todos los socios. Este es un instrumento más, para la toma de control sobre nuestras decisiones, tal y como comentábamos al principio.

De esta forma, con una pequeña aportación al capital de la entidad (desde 300 € las personas físicas y 600 € las entidades no lucrativas) se consigue formar parte del proyecto, pudiendo participar en la toma de decisiones. También se puede apoyar el proyecto haciéndose cliente, tanto invirtiendo los ahorros con plena seguridad, como demandando financiación. Por cierto, la entidad no tiene morosidad y tiene amplia disponibilidad de capital para prestar, dos elementos más, derivados de una gestión responsable, y excepcionales en el momento actual del mercado.

Existen otras alternativas en la banca ética en España como Triodos, pero es la dimensión participativa en las decisiones y gestión, y de trabajo en RED de FIARE Banca Ética lo que acerca más el proyecto FIARE a los valores y conceptos que hemos expuesto en este artículo.

En definitiva FIARE Banca Ética es una entidad que funciona con criterios éticos y que busca la transformación social en función de la justicia, en armonía con los valores cristianos que promovemos los seguidores de Jesús.

Os invitamos a conocer más de este proyecto en http://www.proyectofiare.com/ donde podéis ver los puntos de contacto para poder haceros clientes (depositando dinero o solicitando financiación), o información de cómo haceros socios a través de las asociaciones territoriales que canalizan la participación social. También se puede contactar en el correo info@proyectofiare.com (oficina principal, en Bilbao) y en los correos de las asociaciones territoriales (por ejemplo, fiarezc@proyectofiare.com Asociación Fiare Zona Centro, en Madrid y Castilla-La Mancha).”

ASAMBLEA ANUAL ASSOC. FIARE XARXA VALENCIANA

El pasado 01/07/2010 se celebró en la sede de Novaterra la asamblea anual de la Xarxa Valenciana.

Contamos con la presencia de las siguientes entidades: ENCLAU, Fundación NOVAFEINA,  Fundación PATIM, Plataforma Valenciana de Entidades de Voluntariado Social, ACSUD-LAS SEGOVIAS, NOVATERRA,  ASOC. VECINOS DE NATZARET, CVX, POVINET SERCOVAL, CENTRO DE MUSICA Y DANZA de Natzaret, INSTITUTO SECULAR OBRERAS DE LA CRUZ y ATTAC-PV. También asistió la Fundación SANT JORDI,  que en estos momentos está tramitando su incorporación. 

En la asamblea se aprobaron los informes de gestión y cuentas de 2009, se hizo oficial que CVX asume la secretaría de la asociación, y se aprobó la puesta en marcha del Comité de valoración ético-social de la Comunidad Valenciana para proyectos que soliciten financiación.

Está compuesto por:

  •Jordi Muñoz Marró. Povinet-Sercoval/ AA.VV. Natzaret.

•Javier Edo. Plataforma Voluntariado/AVAR.

•Alberto Guerrero. Pau i Solidaritat.

•Isabel Valdés. AVEI/El Cerezo. 

Esperamos que esto también ayude a dinamizar el proyecto en nuestro territorio.